Publikace

Veselá I. (2005): Luční a pastvinná vegetace jihozápadní části Vizovické pahorkatiny .– Ms., bak. pr., PřF MU, Brno.

Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. – Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.

Veselá I. (2009): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně 8: 61–82.

· Fytocenologické tabulky: lesní vegetace / nelesní vegetace

Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová Z., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & Zelený D. (2010): Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science 21: 1125–1137.

Axmanová I., Zelený D., Li C.-F. & Chytrý M. (2011): Environmental factors influencing herb layer productivity in Central European oak forests: insights from soil and biomass analyses and a phytometer experiment. Plant and Soil 342: 183–194.

Axmanová I., Chytrý M., Zelený D., Li C.-F., Vymazalová M., Danihelka J., Horsák M., Kočí M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V.B., Baisheva E. Z., Schuster B. & Diekmann M. (in press): The species richness–productivity relationship in the herb layer of European deciduous forests. Global Ecology and Biogeography, DOI: 10.1111/j.1466-8238.2011.00707.x.

 

Submitted manuscripts

Axmanová I., Chytrý M., Danihelka J., Lustyk P., Kočí M., Kubešová S., Horsák M., Cherosov M.M. & Gogoleva P.A. (submitted): Plant species richness–productivity relationship in a low productive region: exploring effects of competition versus species-pool limitation. Ecography.

Axmanová I., Tichý L., Fajmonová Z., Hájková P., Hettenbergerová E., Li C.-F., Merunková K., Nejezchlebová M., Otýpková Z., Vymazalová M. & Zelený D. (submitted): Estimates of herbaceous biomass: comparison of different methods. Applied Vegetation Science.

Vymazalová M., Axmanová I. & Tichý L. (submitted): Effect of intra-seasonal variability on vegetation data. Journal of Vegetation Science.

 

 

Konference

Conferences

Veselá I. (2008): Bioassay experiment for assessment of site productivity in oak forests. 17th International workshop European Vegetation Survey: Using phytosociological data to address ecological questions, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 1–5. 5. 2008. Poster.

Veselá I. (2008): Diverzita doubrav ve vztahu k produktivitě stanoviště (Effect of the habitat productivity on diversity of oak woods).  Konference ČBS – Diverzita, dynamika a management lesní vegetace, Praha, Czech Republic, 29.–30. 11. 2008. Lecture (in Czech).

Veselá I. (2009): Using a phytometer approach to assess nutrient availability — radish bioassay. IAVS 52nd international symposium: Vegetation processes and human impact in a changing world, Chania, Crete, 30.5.–4.6. 2009. Poster.

Axmanová I. (2010): Diversity–productivity relationship in temperate forests. 19th International workshop European Vegetation Survey: Flora, vegetation, environment and land-use at large scale, University of Pécs, Hungary, 27.4.–2.5. 2010. Lecture.

Axmanová I. (2011): The relationship between the above-ground biomass and the cover of the herbaceous vegetation. 20th Workshop of European Vegetation Survey: A century of phytosociology & 20 years of the new spirit in phytosociology, Roma, Italy, 6.–9. 4. 2011. Poster.

Axmanová I. (2011): Vztah mezi diverzitou a produktivitou bylinného patra v klimaticky extrémních oblastech Sibiře – Jakutsko (The relationship between diversity and productivity of herbaceous vegetation in the climatically extreme Siberian region – Yakutia.  Konference ČSPE Kostelec nad Černými lesy, Czech Republic,21–23.10. 2011. Poster (in Czech).

Axmanová I., Tichý L. (2011): Metody odhadu biomasy (Biomass estimates). Konference ČBS – Doktorandské inspirace v botanice, Praha, Czech Republic, 26.–27. 11. 2011. Lecture (in Czech).

 

Ph.D. student meetings

Veselá I. (2007): The effect of environmental factors on the diversity of Central European oak woods. Third Meeting of Czech and Hungarian Ph.D. students in Vegetation Science, Botany and Plant Ecology, Senetea, Transylvanian Basin, Romania, 10.–13. 9. 2007. Lecture.

Axmanová I. (2009): How to asssess potential productivity of temperate woods – comparison of different methods. Fourth Meeting of Czech and Hungarian Ph.D. students in Plant Ecology and Botany, Hungary, 22.–25.10. 2009. Lecture.

Axmanová I. (2010): Diverzita opadavých lesů mírného pásma ve vztahu k faktorům prostředí (Relationship between diversity of temperate deciduous forests and environmental factors). Setkání ekologicko-geobotanických doktorandů, Podhradí u Ledče nad Sázavou, Czech Republic, 22.–24.10. 2010. Lecture (in Czech).

Textové pole: Přírodovědecká fakulta MU (www)
Ústav botaniky a zoologie (www)
Kotlářská 2
CZ 611 37 Brno
Textové pole: Faculty of science, Masaryk University (www)
Department of Botany and Zoology (www)
Kotlářská 2
CZ 611 37 Brno