Publikace/Publications

2007

Chytrý M., Danihelka J., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Kubešová S., Lustyk P., Otýpková Z., Popov D., Roleček J., Řezníčková M., Šmarda P. & Valachovič M. (2007): Plant species richness in continental southern Siberia: effects of pH and climate in the context of the species pool hypothesis. - Global Ecology and Biogeography 16: 668-678.—pdf

Chytrý M., Danihelka J., Kubešová S., Lustyk P., Ermakov N., Hájek M., Hájková P., Kočí M., Otýpková Z., Roleček J., Řezníčková M., Šmarda P., Valachovič M., Popov D. & Pišút I. (2007): Diversity of forest vegetation across a strong gradient of climatic continentality: Western Sayan Mountains, southern Siberia. - Plant Ecology. DOI 10.1007/s11258-007-9335-4.—pdf

Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření Veronica agrestis v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.

Jongepier J.W., Fajmon K. & Otýpková Z. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v přilehlém okolí: nové druhy pro území. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 117-135.

2006

Otýpková Z. & Chytrý M. (2006): Effects of plot size on the ordination of vegetation samples. – J. Veg. Sci. 17: 465–472.—Pdf.

Lososová Z., Chytrý M., Cimalová Š., Otýpková Z., Pyšek P. & Tichý L. (2006): Classification of weed vegetation of arable land in the Czech Republic and Slovakia. – Folia Geobot. 41: 259-273.— Pdf.

Otýpková Z. (2006): Plevele v minulosti a dnes. – Živa 4: 161–163.

2005

Otýpková Z. (2005): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Muz. Opava (A) 53 (2004): 257-274. - Abstract

2004

Lososová, Z., Chytrý, M., Cimalová, Š., Kropáč, Z., Otýpková, Z., Pyšek, P. & Tichý, L. (2004): Weed vegetation of arable land in the Central Europe: Gradients of diversity and species composition. – J. Veg. Sci. 15: 415-422. - Pdf

2003

Otýpková Z. (2003): Poznámky k recentnímu rozšíření plevelů v Bílých Karpatech. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38: 47-61. - Abstract

Otýpková Z. & Dančák M. (2003): Výskyt vzácnějších druhů plevelů na Valašsku. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 38: 145-168. - Abstract

Chytrý M. & Otýpková Z. (2003): Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. – J. Veg. Sci. 14: 563-570. - Pdf

2001

Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. – Masarykova univerzita v Brně, Brno, p. 140. - Abstract

Lososová Z. & Otýpková Z. (2001): Výskyt ohrožených druhů plevelů na jižní Moravě. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 36: 81-98. - Abstract