Nová stránka 3

Laboratoř EEL

 

Laboratoř extrémofilních organismů (EEL) je součástí projektu CzechPolar - tj. Infrastruktury a zařízení sloužící pro výzkum zaměřený na Antarktidu, zejména ostrov James Ross Island. Laboratoř EEL je zaměřena na výzkum reakcí extremofilních autotrofních polárních organismů, zejména lišejníků, mechů,  řas a sinic. V posledním období je hlavní směr výzkumu orientován na stresovou fyziologii těchto extremofilních autotrofů z polárních oblastí. Hlavním cílem je studium fyziologických procesů a mechanismů tvořících toleranci či odolnost sinic, řas, lišejníků a mechů vůči extrémnímu prostředí navozenému v laboratorních podmínkách. Laboratoř EEL je součástí Laboratoře fotosyntetických procesů (LPP), Ústav experimentální biologie, Oddělení fyziologie rostlin, Masarykova univerzita, Brno. Laboratoř EEL se nachází v univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 5, budova č. A13.

 

Tým pracovníků tvořících laboratoře EEL a LPP má dlouholeté zkušenosti v oblasti využívání technik fluorescence chlorofylu při monitorování a vyhodnocování stresu indukovaného ve fotosystému II extremofilních organismů vystavených stresu. Hlavní důraz je kladen na hodnocení inhibice fotosyntetického aparátu způsobené nízkou teplotou a zmrazením, opakovaným vysušením a ovlhčením stélky, fotoinhibičním zářením a UV-B záření. Posledních několik let je tým zapojen do výzkumu stresové fyziologie antarktických lišejníků, tj. extremofilních organismů s vysokým stupněm odolnosti vůči extrémnímu polárnímu prostředí. Obě laboratoře provádějí experimenty a dlouhodobý terénní výzkum (James Ross Island, Antarktida). Cílem výzkumu je vyhodnocení zapojení jednotlivých ochranných mechanismů do reakce lišejníku vůči jednotlivým stresovým faktorům.

 

Vybavení

 

Laboratoř EEL je vybavena přístroji, které jsou specificky vázány na projekt  CzechPolar, jako jsou např. lineární programovatelný systém chlazení vzorku (Cryo Planner, UK), termokamera a kultivátor využívající metody cross gradient (teplota / ozářenost), fotobioreaktor se souběžným měřením pH, T, optické hustoty vzorku a fluorescence chlorofylu pro experimenty s extremofilními řasami a sinicemi pěstovanými v kulturách. Některé zařízení je sdíleno s LPP, např. fluorometry: (a) Imaging HFC-010 fluorometr, PSI, Česká republika, (b) PAM-2000, Heinz Walz, Německo, (c) FL-400, PSI, Česká republika, (d) OS-FL1 (OptiScience, USA), (e) Mini-Pam, Heinz Walz, Německo, (f) Moni-PAM (Německo). Laboratoř je také vybavena sadou kultivačních komor, záznamovými zařízeními (HOBO, Onset Computers, MiniCube, EMS, Česká republika), různými zdroji záření (LED), UV-lampy, a radiometry jako např. Li-1400, Li-Cor, USA (PAR). Členové týmu dosáhli vysoké úrovně v aplikaci metody analýzy fluorescence chlorofylu ve fyziologii rostlin stresu.


 

Napsali o nás
 

iDNES.cz
 
Brněnští vědci se ve vedru nepotí, natahují naopak mrazuodolné rukavice
23. července 2013 13:08

 
Vědce chladí jejich "Antarktida"
23. července 2013
Vědci si postavili Antarktidu v laboratoři
17. července 2013 Martina Fojtů