Úvod |Výzkum|Kontakty | Aktuality a přednáškyVýuka |Praxe a brigády | Přírodovědecká fakulta
HOME  Laboratoř biologické a molekulární antropologie

Laboratoř biologické a molekulární antropologie byla založena v únoru 2008 jako jedno z pracovišť Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Svou činnost soustředí na výzkum oblasti biologických znaků lidské populace od jejích historických kořenů až k současné žijící lidské populaci.

 
Tyto populace jsou zkoumány z hlediska jejich:

- proporcí těla
- zdravotního stavu

- fyzické zátěže organismu

- složení jejich stravy
- migrací                                                                
- příbuznosti u vymřelých populací
- krevních skupin
- rekonstrukce podoby

- barvy očí
- barvy a struktury vlasů

- tvaru a rozměrů různých částí lidského těla (složení těla)
- biologické variability lidské populace vůbec


Mimo výše uvedených výzkumů, provádí také terénní výzkumy na pohřebištích nebo v hrobkách.

Součástí pracoviště je genetická laboratoř zabývající se výzkumem historické DNA.

Laboratoř biologické a molekulární antropologie spolupracuje na výzkumech s dalšími vědeckými pracovišti, antropologickými, archeologickými, biologickými, muzejními a lékařskými.

Kromě výzkumu vědeckého výzkumu historických populací konaného ve spolupráci s archeologickými institucemi Laboratoř biologické a molekulární antropologie poskytuje také servis v podobě soudně znaleckých posudků týkajících se historických
populací policejním orgánům i soukromníkům.

 
   
 
                                                                                           
 
Pracovníci Laboratoře biologické a molekulární antropologie se podílejí na výuce studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a to zejména prostřednictvím přednáškové činnosti a vedením bakalářských, magisterských a doktorských prací na témata týkající se biologické podstaty člověka.

.