NCVPO

Cíle NCVPO

- navázat na tradici českých polárních výzkumů, zejména z 50., 60. a 80. let XX. století

- převzít odpovědnost za koncepci a plnění stávajících i budoucích vědeckých programů polárního výzkumu

- koordinovat a prohloubit český výzkum polárních oblastí

- usnadnit mezinárodní spolupráci při výzkumu polárních oblastí

- vytvořit systém komplexního vzdělávání mladé generace vědců v polární problematice

- seznamovat odborníky a veřejnost s výše uvedenými činnostmi a jejich výsledky

- zajistit ochranu přírody a životního prostředí Antarktidy ve smyslu zákona č. 276/2003 Sb. o Antarktidě.

 

NCVPO je externím poradním orgánem CzechPolar2

 

Národní centrum výzkumu polárních oblastí (NCVPO) je poradním orgánem projektu CzechPolar2. Těžiště aktivity NCVPO je v poskytování informací o současných vědeckých trendech v Antarktidě a Arktidě, a to jak v mezinárodním, tak národním kontextu. NCVPO v zápisech z pravidelných zasedání zařazuje bod, který, na základě informací poskytovaných členy NCVPO, shrnuje novinky mezinárodních a národních vědeckých programů uskutečňovaných v Antarktidě a Arktidě. Tento souhrn je pak následně předán formou zvláštního dopisu radě CzechPolaru2 k projednání.


Novinky

3.-4. 5. 2021
7.ročník studentské konference SPARC (online). Více informací zde
2. 5. 2021
Rozhovor doc. Josefa Elstera o oteplování Špicberk
28. 4. 2021
Tání šelfových ledovců
Zjištění zveřejněná v časopise Geophysical Research Letters naznačují, že vlivem oteplení o čtyři stupně Celsia by mohlo vystavit riziku kolapsu 34% plochy všech antarktických šelfových ledovců.
25. 4. 2021
Světový den tučňáků
(WORLD PENGUIN DAY)
10. 4. 2021
Rozhovor polárnice Jany Smolíkové o její účasti na české antarktické expedici
25. 1. 2021
Publikováno nové číslo Czech Polar Reports 10(2)2020
Archiv zpráv
Archiv zpráv

Kontakt

ncvpo@sci.muni.cz