Rozpis semináře C9000 - podzim 2020

Program semináře najdete zde.

Nabídka zaměstnání

Společnost PROVISCO CS s.r.o. hledá chemika analytika. Bližší informace najdete zde.

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2020

Další ročník studentské soutěže o nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia proběhne 12. a 13. února 2020 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Závaznou přihlášku (ke stažení zde) zasílejte do 30. prosince 2019 na adresu barek(at)natur.cuni.cz. Souhrn soutěžní práce v rozsahu 3–5 stran Wordu včetně literatury, obrázků a tabulek je nutno poslat do 20. ledna 2020 na stejnou adresu jako přihlášku. Při přípravě souhrnu je třeba dodržovat pokyny pro autory v časopise Chemické listy (zde) a řídit se loňskými příspěvky opublikovanými v Czech Chemical Society Symposium Series, ročník 17, číslo 2, 2019 (zde).

Ceny děkana 2019

V letošním roce převzala Cenu děkana za vynikající reprezentaci fakulty v oblasti výzkumu, vývoje nebo další tvůrčí činnosti v zahraničí naše studentka Mgr. Michaela Tvrdoňová. Student Bc. Lukáš Pečinka pak získal Cenu děkana za publikaci vynikajících výsledků vlastního bádání. Oběma oceněným srdečně gratulujeme (více zde).

Soutěž O cenu Karla Štulíka 2019

Ve dnech 6. - 7. února 2019 se uskutečnil další ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytické chemie O cenu Karla Štulíka, ve které náš student Lukáš Hekerle získal za práci "Optimalizace HPLC pomocí matematického plánování" Zvláštní cenu poroty. Srdečně gratulujeme. Bližší informace najdete zde.

Metrologická terminologie

K dispozici studentům je prezentace dr. Farkové o nové metrologické terminologii. Stáhnout...