41. Moderní elektrochemické metody 2022

Další ročník mezinárodní konference Moderní elektrochemické metody se uskuteční 22. - 26. května 2022 v hotelu Bellevue v Jetřichovicích u Děčína. Bližší informace najdete zde.

Pozvánka na přednášku

Ústav chemie FT UTB se Zlínskou pobočkou a Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické zvou na přednášku RNDr. Jany Skopalové, Ph.D. z Katedry analytické chemie PřF UP v Olomouci s názvem Využití spojení elektrochemie s hmotnostní spektrometrií ke studiu redoxních přeměn biologicky významných látek, která se uskuteční v pondělí 4. dubna od 14:00 v posluchárně U15/002.

Metrohm seminář a předání ceny Metrohm 2022

Seminář společnosti Metrohm spojený s předáním ocenění pro výherce souteže "O cenu firmy Metrohm 2022" se uskuteční v hybridním formátu ve středu 18. května 2022 na Katedře analytické chemie PřF UK v Praze.

Pozvánka na přednášku

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku prof. RNDr. Petra Hodka, CSc. z Katedry biochemie PřF UK Praha s názvem Slepičí protilátky v boji proti onemocnění COVID-19, která se uskuteční v úterý 22. března od 14:00 na Chemickém ústavu na Albertově.

Aktuality Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH)

Informace o letošních "Chrom a Elfo" konferencích najdete zde.

Pozvánka na konferenci Electrochemistry 2022

Přinášíme vám pozvánku na konferenci Electrochemistry 2022, která proběhne 27. - 30. září 2022 v Berlíne. Bližší informace najdete zde.

18. ročník mezinárodní studentské konference "Modern Analytical Chemistry" 2022

Katedra analytické chemie PřF UK ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické pořádá ve dnech 15. - 16. září 2022  již 18. ročník tradiční mezinárodní studentské konference v anglickém jazyce "Modern Analytical Chemistry". Konference se uskuteční v prostorách Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. Bližší informace najdete zde.

Úspěchy našich studentek na soutěži O cenu Karla Štulíka 2022

Dne 9. února 2022 se uskutečnil pod organizací Mendelovy univerzity v Brně 25. ročník soutěže "O cenu Karla Štulíka"za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. V soutěži získala Bc. Eliška Macháčová 1. místo za práci s názvem "Detekce proteinových biomarkerů pomocí lateral flow testů s foton-upkonverzními nanočásticemi" a 2. místo Bc. Monika Koktavá s prací "Analýza lipidů pomocí MOLI MS v kombinaci s off-line ozonizací". Zvláštní cenu poroty pak získala Bc. Kateřina Hrůzová za příspěvěk s názvem "Nové možnosti dvourozměrné kapalinové chromatografie". Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi - ACP 2022

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi - ACP 2022, která se uskuteční 21. - 24. června 2022 v Bratislavě. Bližší informace najdete zde.

Úspěchy studentek analytické chemie MU

 V červnu 2021 předal děkan Přirodovědecké fakulty MU doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. ocenění pro nejlepší studenty PřF MU, mezi nimiž byly i dvě studentky oboru Analytická chemie - Ing. Martina Nechvátalová, Ph.D. (roz. Komendová)  a Mgr. Zuzana Husáková. Oběma studentkách srdečně gratulujeme, bližší informace najdete zde.

Úspěchy našich studentek na soutěži "O cenu Karla Štulíka"  2021

Ve dnech 10 a 11. února 2021 se uskutečnilo pod organizací VŠCHT v Praze další kolo soutěže "O cenu Karla Štulíka"  za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. V soutěži získala Bc. Zuzana Husáková (diplom) 3. místo za práci s názvem Inhalace nanočástic: kde a v jaké formě se ukládají v mozku?. Zvláštní cenu poroty pak získala Bc. Dominika Bezdeková (diplom) za příspěvěk s názvem MALDI MS zobrazování izomerů lipidů pomocou offline ozonizace. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.