Rozpis státních závěrečných zkoušek 2023

Harmonogram státních závěrečných zkoušek na červen 2023 pro bakalářské studenty najdete zde, a pro magisterské studenty zde.

Pozvánka na přednášku

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku prof. R. Grahama Cookse, Ph.D. (Purdue University, Indiana, USA) s názvem Acceleration of Chemical Reactions in Microdroplets: Physical Basis, High Throughput Analysis and Implications for Drug Discovery. Přednáška se uskuteční v úterý 9. května od 10:00 v posluchárně CH2 Chemického ústavu PřF UK na Albertově v Praze. Pozvánku najdete zde.

Mezinárodní letní škola věnovaná metrologii v chemii a normě ČSN/EN/ISO 17025

Ve dnech 9. - 22. července 2023 se v obci Křtiny uskuteční Mezinárodní letní škola věnovaná metrologii v chemii a normě ČSN/EN/ISO 17025. Zájemci se mohou do 15.4.2023 přihlásit doc. Davidu Mildemu (david.milde@upol.cz), který rád podá upřesňující informace. Pro účastníky z ČR je k dispozici max. 5 míst. Bližší informace najdete zde.

Konference Rosteme s chemií

Česká společnost chemická a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádají 1. ročník konference primárně cílené pro mladé nadějné chemiky do 35 let s názvem Rosteme s chemií. Konference se uskuteční 15. - 16. června 2023. Bližší informace najdete zde.

Výsledky 26. ročníku soutěže "O cenu Karla Štulíka" pro rok 2023

Dne 8. února 2023 se uskutečnila na půdě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě soutěž "O cenu Karla Štulíka" za nejlepší práci v oboru analytické chemie pro studenty bakalářského a magisterského studia. V soutěži získala Bc. Dorota Sklenárová 1. místo za práci s názvem "Imunomagnetické stanovení s využitím foton-upkonverzních nanočástic pro detekci rakovinných biomarkerů" a 2. místo Bc. Lívia Rigasová s prací "Nástroje pro rozpoznávání biomolekul".  Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. Více informací najdete zde.

19th International Students Conference "Modern Analytical Chemistry" 2023

Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si vás dovoluje pozvat na 19. ročník tradiční mezinárodní studentské konference v anglickém jazyce "Modern Analytical Chemistry", která se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2023 v prostorách Chemického ústavu PřF UK v Praze. Bližší informace najdete zde.

Vyhlášení soutěže Cena Metrohm 2023

Společnost Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické  vyhlašuje další ročník soutěže Cena Metrohm 2023. Více informací najdete zde.

Aktuality Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické (ČSCH)

Informace o letošních "Chrom a Elfo" konferencích najdete zde.

Úspěchy studentek analytické chemie MU

 V červnu 2021 předal děkan Přirodovědecké fakulty MU doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. ocenění pro nejlepší studenty PřF MU, mezi nimiž byly i dvě studentky oboru Analytická chemie - Ing. Martina Nechvátalová, Ph.D. (roz. Komendová)  a Mgr. Zuzana Husáková. Oběma studentkách srdečně gratulujeme, bližší informace najdete zde.