Structure  and  Function  of  Antarctic  Terrestrial  Ecosystems

Electronic Conference on Interactions between Antarctic Life and Environmental Factors, IPY-related research

Brno, Oct. 22th-23th,  2009

 

Struktura  a  funkce  AntarktickÝch  terestrických  ekosystémŮ

Elektronická konference zaměřená na interakce mezi Antarktickou biotou a faktory prostředí, pořádaná jako výstup IPY

Brno, 22.-23. říjen 2009