Polární Ural, 2012

(Ve spolupráci s Institutem ekologie rostlin a živočichů Ruské akademie věd v Jekatěrinburgu a s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i.)

IGP9609_2

V červenci 2012 jsme pokračovali v systematickém zkoumání sídelního areálu nomádských skupin Něnců v oblasti vápencového pohoří Jangana Pe, vzdáleného přibližně 180 km severovýchodně od města Labytnangi (Jamalo-Něněcký autonomní okruh, Ruská federace). Ve svém výzkumu jsme se nyní zaměřili na prostorové umístění opuštěných i aktivních něněckých táborů v tomto regionu, stejně tak jako i na další stopy po lidských aktivitách (např. míst setkání při rozdělování sobích stád, posvátných míst, atp.). Na základě získaných GPS souřadnic tak bude následně vytvořena podrobná mapa těchto lokalit.

Dále nás zajímala chronologie využití (ať již krátkodobého či dlouhodobého) tohoto prostoru, a to zejména ve vztahu k dostupnosti přírodních zdrojů, importu zakoupeného zboží či specifickým návykům jednotlivých něněckých rodin. Za tímto účelem byly opět pořízeny podrobné soupisy, které nám pomohou zdokumentovat distribuci jednotlivých předmětů, nacházejících se v prostoru analyzovaných lokalit. Současně s tím jsme zrevidovali distribuci a míru zachování předmětů na táborech dokumentovaných v roce 2009: konkrétně na Údolním a Svahovém táboře, a dále na tehdy aktivním táboře Ivana N. Okettaty při jezeře Taunto, jenž byl ale v současnosti opuštěn. Přičemž jsme zaznamenali proměnu v určitých něněckých aktivitách, související zejména s lepším zakrýváním (nebo spalovaním) odpadků nebo vymizením určitých předmětů, které byly na táborech ponechány pro další použití. Některé tyto změny můžeme sebekriticky považovat i za reakci na naši předchozí návštěvu.

Celkem byly zdokumentovány přibližně dvě desítky nových struktur, které v chronologickém horizontu pokrývají období více jak posledních 40 let. Za nejvýznamnější milník v proměně lidských návyků považujeme zejména roky 1995-1997, kdy v souvislosti se stavbou nedaleké železnice začaly ve větší míře na něněckých táborech přibývat kumulace odpadu po zakoupeném zboží.

IMG_3317IMG_33962012-07-22

 


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno