UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM – nová multimediální encyklopedie

Kolegové, přátelé, studenti:

po třech elektronických encyklopediích:

Encyklopedie antropologie: První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html

 

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encykl-sexuality/index.html

 

Člověk-Auto-Encyklopedie: První mezinárodní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/clovek-auto/index.html

 

uvádíme do „zkušebního provozu“ multimediální encyklopedii

UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM v antropologickém kontextu od paleolitu po současnost

https://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/umeni_sveta/index.html

Tato encyklopedie sleduje pomocí poetické zkratky, vysvětlivek a reprodukcí malířských a sochařských děl vývojovou křivku umělecké tvorby v podstatě od paleolitu a mladších pravěkých období přes starověk a pozdější údobí až po naši současnost. V úhrnných obrysech se pokouší zaznamenat odkaz anonymních i známých tvůrců s přihlédnutím k přínosu plynoucímu ze specifických znaků různých etnik, světových kultur a uměleckých škol.

Vzhledem k naznačenému širokému odbornému zájmu bylo nutno při výběru a celkové skladbě hesel rezignovat na úplnost. Encyklopedie je proto omezena na volbu převážně těch tvůrců, jejichž dílo vedle individuálních rysů obsáhlo též obecnější stylové tendence doby a vyhovělo tak naučnému poslání encyklopedie.

V této podobě jde zatím jen o abecedně uspořádaný přehled tvůrců. Teprve jejich začleněním do příslušných kulturních a civilizačních areálů (okruhů) v rámci základních hesel pojednaných na antropologickém půdorysu (čínské umění, egyptské umění, japonské umění, paleolitické umění, řecké umění, římské umění, umění předkolumbovské Ameriky atd.) vznikne encyklopedie hodná toho slova. Na tom začínáme pracovat v trojčlenném souručenství s kolegy z Univerzity Karlovy – antropoložkou a kunsthistoričkou PhDr. Barborou Půtovou, Ph.D. et Ph.D., a antropologem doc. PhDr. Václavem Soukupem, CSc., a s řadou odborníků specializovaných na příslušné kulturní areály.

Budu vám však vděčen, když encyklopedii zhlédnete už v této „předběžné podobě“ a sdělíte mi své názory, náměty apod.

S díky a pozdravy

Jaroslav Malina


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno