Letní terénní výzkumy

Během léta proběhlo několik terénních workshopů, kterých se účastnili také studenti antropologie. Celkem proběhly dva workshopy a jedna výzkumná expedice.

Dolní Věstonice

V rámci terénně-laboratorního workshopu proběhla další část čištění a inventarizace nálezů z paleolitických lokalit v Dolních Věstonicích a Pavlově. Studenti antropologie se seznámili s laboratorními prácemi i s technikou dokumentarizace nálezů po zakončení terénních prací. Workshop proběhl ve spolupráci se Střediskem pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR v Brně.

Expedice Gydan

V průběhu srpna proběhla výzkumná expedice na poloostrov Gydan (Rusko, jamalo-něnecký AO) s cílem zmapovat odlehlá tábořiště Něnců. Získané poznatky poslouží jako podklad pro srovnání s paleolitickými lovci v Evropě. expedice proběhla ve spolupráci se Střediskem pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Více informací naleznete zde: Gydan, 2018.

Přibice

V srpnu proběhla první (zjišťovací) sezóna výzkumu novokřtěnského hřbitova nedaleko Přibic. Cílem výzkumu bylo odkrytí pohřebiště hutterské komunity, která zde pohřbívala na přelomu 16. a 17. století. Jedná se o unikátní příležitost popsat skupinu obyvatel, která se na Moravu dostala z prostoru Tyrolska, Švýcarska a jižního Německa. Více informací naleznete zde: Přibice, novokřtěnský hřbitov, 2018.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno