Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus +

Centrum zahraniční spolupráce MU a Ústav antropologie PřF MU vypisují Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus + pro akademický rok 2019/2020. Podrobné informace jsou v sekci Zahraniční studia


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno