Nabídka letní školy – Adam Mickiewicz University, Poznań, Polsko

Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, nabízí zájemcům letní školu: Summer School of Biological Anthropology; Research Methods in Human Biology. From the Field to the Lab. Podrobnější informace pro zájemce jsou v sekci Zahraniční studia a na nástěnce ústavu.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno