Letní terénní kurz – Přibice

Ve dnech 11. až 30. 8. 2019 proběhne druhá výzkumná sezóna na novokřtěneckém hřbitově v Přibicích. Zájemci o terénní praxi se mohou na výzkum přihlásit zapsaním na seznam, který visí na nástěnce před učebnou Bp1 (budova 2).


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno