Archeologický výzkum jeskyně Švédův stůl

Lokalita je situována v malebném přírodním prostředí jižní části Moravského krasu nedaleko obce Ochoz přibližně 15 km od Brna.  Zkoumané budou druhotné sedimenty deponované archeology před jeskyní při dávných výzkumech. Letošní výzkum bude prováděn podle moderních metod a řízený archeology z ČR i Austrálie.

Studenti budou mít příležitost získat praktické zkušenosti s těmito metodami.  V rámci tohoto výzkumu můžou studenti antropologie uskutečnit část svého Terénního cvičení.

Termín výzkumu: 28. srpna – 12. září 2019

(Turnusy: 28. – 30. 8. 2019, 2. – 6. 9. 2019 a 9. – 12. 9. 2019)

Více informací v přiloženém letáku a na emailu – Ladislav Nejman lnejman81@gmail.com nebo Petr Škrdla ps@iabrno.cz


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno