Aktuality

Pozvánka na akci „Týden pro Amazonii“

program-web-CZ

Dokumentace skalních rytin v Českém ráji

V rámci terénní praxe se můžete účastnit výzkumu skalních rytin v Českém ráji. Podrobnosti v přiloženém letáku, nebo u Z. Chuchulové (email: chochulova@muzeumcl.cz). Sběr přihlášek pro 2. turnus do 1. srpna 2019.

Archeologický výzkum jeskyně Švédův stůl

Lokalita je situována v malebném přírodním prostředí jižní části Moravského krasu nedaleko obce Ochoz přibližně 15 km od Brna.  Zkoumané budou druhotné sedimenty deponované archeology před jeskyní při dávných výzkumech. Letošní výzkum bude prováděn podle moderních metod a řízený archeology z ČR i Austrálie.

Studenti budou mít příležitost získat praktické zkušenosti s těmito metodami.  V rámci tohoto výzkumu můžou studenti antropologie uskutečnit část svého Terénního cvičení.

Termín výzkumu: 28. srpna – 12. září 2019

(Turnusy: 28. – 30. 8. 2019, 2. – 6. 9. 2019 a 9. – 12. 9. 2019)

Více informací v přiloženém letáku a na emailu – Ladislav Nejman lnejman81@gmail.com nebo Petr Škrdla ps@iabrno.cz

Hvězdopravné nebe zvěrokruhu nad námi

Z pera prof. Jaroslava Maliny vychází nová kniha na téma známení zvěrokruhu, člověka a kultury. Kniha je provázená bohatou obrazovou přílohou, kterou představují originální díla významných českých výtvarníků.

Malina, Jaroslav, 2019. Hvězdopravné nebe zvěrokruhu nad námi, provázené originálními texty, malbami a sochami. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 528 s. ISBN: 978-80-7623-004-0.

 

Jaroslav Malina

(Beran ♈)

Dvanáct astrologických znamení zvěrokruhu,

jež přes ascendent, nadir, zenit a descendent v horoskopu pojme ekliptika –

hvězdopravná optika, určující prý charakter či temperament každého smrtelníka.

Míra fantazie a touhy, kterou různé kultury používaly a používají při hledání způsobů a prostředků umožňujících určit místo a osud člověka ve světě a předvídat budoucnost,

nezná hranic ani v čase ani v prostoru:

po ukotvení toužil paleolitický lovec před statisíciletími,

stejně jako po něm prahne postmoderní člověk globalizovaného světa v 21. století.

HVĚZDOPRAVNÉ NEBE ZVĚROKRUHU NAD NÁMI, provázené slovy, malbami a sochami

přináší antropologický pohled na tyto otázky v rámci rozmanitých kultur a civilizací

od paleolitu do dnešní doby

a provází jej originálními verši a výtvarnými díly,

která pro tuto knihu vytvořili významní čeští malíři a sochaři:

Tomáš Bím (Štír ♏)

Elzbieta Grosseová (Štír ♏)

Michal Halva (Beran ♈)

Jiří Hlušička (Rak ♋)

Helena Hlušičková (Kozoroh ♑)

Zdena Höhmová (Váhy ♎)

Arna Juračková (Býk ♉)

Igor Kitzberger (Blíženci ♊)

Alice Kopečková (Váhy ♎)

Martina Lupačová Švarcová (Blíženci ♊)

Zdeněk Macháček (Lev ♌)

Zdeněk Makovský (Blíženci ♊)

Václav Malina (Blíženci ♊)

Jiří Marek (Panna ♍)

Dana Marková (Štír ♏)

Alois Mikulka (Lev ♌)

Jana Mikysková (Váhy ♎)

Mistr Zvěrokruhu (?)

Jiří Neuwirt (Ryby ♓)

Ivana Olšanová (Kozoroh ♑)

Božena Rossí (Ryby ♓)

Gabriela Sedláčková (Střelec ♐)

Jiřina Strýčková (Střelec ♐)

Jan Svoboda (Blíženci ♊)

Jaroslav Svoboda (Vodnář ♒)

Miroslav Štěpánek (Kozoroh ♑)

Marta Tabery (Beran ♈)

Pavel Tasovský (Štír ♏)

Josef Zahradník (Štír ♏)

Letní terénní kurz – Přibice

Ve dnech 11. až 30. 8. 2019 proběhne druhá výzkumná sezóna na novokřtěneckém hřbitově v Přibicích. Zájemci o terénní praxi se mohou na výzkum přihlásit zapsaním na seznam, který visí na nástěnce před učebnou Bp1 (budova 2).

Termíny SZZ a obhajob Bc. a Mgr. prací jarní semestr 2019

Termíny odevzdání závěrečných prací v jarním semestru 2019:
  • Bc. práce do 16. 5. 2019 včetně (hodina dle úředních hodin studijního oddělení)
  • Mgr. práce do 29. 5. 2019 včetně (hodina dle úředních hodin studijního oddělení)
Termíny obhajob závěrečných prací SZZ v jarním semestru 2019:
  • Bc. obhajoby i SZZ: 12.-14. 6. 2019 (počet dnů 2-3 podle počtu přihlášených)
  • Mgr. obhajoby i SZZ: 17. 6. 2019

Nabídka letní školy – Adam Mickiewicz University, Poznań, Polsko

Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poznań, nabízí zájemcům letní školu: Summer School of Biological Anthropology; Research Methods in Human Biology. From the Field to the Lab. Podrobnější informace pro zájemce jsou v sekci Zahraniční studia a na nástěnce ústavu.

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus +

Centrum zahraniční spolupráce MU a Ústav antropologie PřF MU vypisují Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus + pro akademický rok 2019/2020. Podrobné informace jsou v sekci Zahraniční studia

Úvod do caputologie

Akademické nakladatelství CERM vydává novou knihu prof. Jaroslava Maliny s názvem

Úvod do caputologie: Hlava I – mírné ∞.

Cyklus charakterizující v básnické a výtvarné nadsázce intelektuální, a/sociální a profesní rysy člověka

Z recenze antropologa Václava Soukupa (Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha)

Ve vědecké a umělecké monografii Jaroslava Maliny Úvod do caputologie je ústředním hrdinou stejně jako v jeho předcházejících knihách člověk v kontextu kultury. Malina po celý svůj život neustále testuje možnosti interdisciplinární a holisticky koncipované antropologie. Podobně jako průkopníci americké obecné antropologie, Franz Boas nebo Marvin Harris, tvrdošíjně a programově překračuje hranice speciálních věd o člověku, společnosti a kultuře. Činí tak neortodoxně a v intencích postmoderní vědy také zběsile, dravě a hravě. Charakteristickým rysem Malinových prací je totiž teoretická a metodologická kreativita s puncem lehké zlotřilosti.

Pokračování textu

Elektronické informační zdroje PřF MU

Chcete se dozvědět o EIZ na naší fakultě? Speciálně o EIZ z oboru antropologie? Právě pro vás přichystala Ústřední knihovna PřF MU seminář, kde se s EIZ seznámíte. Seminář proběhne 29. listopadu od 10 hod. Podrobnosti o přihlášení naleznete v letáčku.

Pokračování textu


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno