Dolní Věstonice 2017

(Ve spolupráci se Střediskem pro výzkum paleolitu a paleoantropologie Archeologického ústavu AV ČR Brno, v. v. i.)

Ve dnech 17. – 28. 7. 2017 proběhl v Dolních Věstonicích pracovní workshop zaměřený na reorganizaci archeologických a osteologických nálezů v nově rekonstruovaném depozitáři Archeologického ústavu v AV ČR v Brně „Jihokov“. Workshopu se účastnili studenti Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Katedry historie (sekce archeologie) Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem workshopu bylo seznámit studenty s post-exkavační archeologickou praxí v depozitáři – od čištění a konzervace archeologického a archeozoologického materiálu až po jeho finální uložení a zapsání do databáze.

Ve stejném období proběhl v návaznosti na předchozí úspěch genetické analýzy archaické DNA věstonického trojhrobu v laboratoři Archeologického ústavu AV ČR Brno v Dolních Věstonicích ve spolupráci s německými kolegy z Institutu Maxe Plancka pro výzkum lidské historie v Jeně další odběr vzorků pro získání kompletního genomu věstonických lovců.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno