Dolní Věstonice IIa, 2012

(Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně)

V létě 2012 proběhl archeologický výzkum na paleolitické lokalitě Dolní Věstonice IIa. Výzkum se zaměřil na zbývající neprozkoumané plochy z dřívějších výzkumů. Terénní část výzkumu byla doplněna o odborné přednášky českých i zahraničních vědců.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Střediska pro paleolit a paleoetnologii AV ČR v Dolních Věstonicích a v sekci projektu FITEAMP.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno