Individuální vývoj člověka

prop01Díky podpoře Fondu rozvoje Vysokých škol (Projekt FRVŠ 1165/2008) a ve spolupráci s pěti externími specialisty byl založen nový předmět Bi8691 Individuální vývoj člověka (2 hodiny přednášky týdně, ukončení zkouškou). Předmět je vypsán jako doporučený v magisterském studijním programu Antropologie PřF MU, je však otevřen i pro zájemce z ostatních oborů. Specifikem předmětu je snaha o propojení vývojových disciplín (embryologie, preventivní a sociální pediatrie, vývojová psychologie, růstová antropologie, gerontologie a geriatrie) s teorií životní historie. Po absolvování kurzu by měl student znát členění fází individuálního vývoje člověka, rozumět mechanismům vývoje a růstu v jednotlivých fázích ontogeneze, včetně hlavních vnitřních a vnějších faktorů, a měl by znát standardní metody hodnocení vývoje a růstu v antropologii. Kromě toho by měl umět vysvětlit hlavní „úkoly“ a „úskalí“, které jsou před člověka v každé fázi jeho života postavena, vysvětlit ontogenezi člověka z hlediska teorie životní historie a objasnit specifika životní historie člověka. Při výuce bude sloužit odborná literatura zakoupená v rámci projektu a nové elektronické studijní materiály.

Elektronické studijní materiály

 1. Úvod
 2. Metody studia vývoje růstu
 3. Členění lidského života
 4. Životní historie
 5. Prenatální vývoj a těhotenství
 6. Dětství
 7. Školní věk, puberta, adolescence
 8. Dospělost
 9. Stáří

Animace

Relevantní literatura dostupná v  Ústřední knihovně, odd.  antropologie

 1. Ankel-Simmons, F. (2007): Primate Anatomy: An Introduction. Academic Press, Burlington, USA.
 2. Bjorklund, D. F., Pellegrini, A. D. (2001): Origins of Human Nature: Evolutionary Developmental Psychology. American Psychological Association, Washington, DC, USA.
 3. Bogin, B. (1999): Patterns of Human Growth. Cambridge University Press, New York, USA.
 4. Buckingham, D. (2000): After the Death of Childhood: Growing up in the Age of Electronic Medi. Polity Press, Cambridge, UK.
 5. Cronk, L., Chagnon, N., Irons, W. (2000): Adaptation and Human Behavior: An Anthropological Perspective. Aldine Transaction – de Gruyter Publishing, Edison, USA.
 6. Ellison, P. T. (2001): On Fertile Ground: A Natural History of Human Reproduction. Harvard University Press, Cambridge, USA.
 7. Eveleth, P. B., Tanner, J. M. (1999): Worldwide Variation in Human Growth. Cambridge University Press, New York, USA.
 8. Charnov, E. L. (1993): Life History Invariants: Some Explorations of Symmetry in Evolutionary Ecology. Oxford University Press, New York, USA.
 9. Langley-Evans, S. C. (2004): Fetal Nutrition and Adult Disease: Programming of Chronic Disease through Fetal Exposure to Undernutrition. CABI Publishing, Wallingford, UK.
 10. LeVine, R. A., New, R. S. (2008): Anthropology and Child Development: A Cross-Cultural Reader. Wiley-Blackwell, Hoboken, USA.
 11. Malina, R. M., Bouchard, C., Bar-Or, O. (2004): Growth, Maturation and Physical Activity. Human Kinetics Publishers, Champaign, USA.
 12. Roff, D. A. (1993): Evolution of Life Histories. Theory and Analysis. Springer US, New York, USA.
 13. Sigelman, C. K., Rider, E. A. (2008): Life-Span Human Development. Wadsworth Publishing, Boston, USA.
 14. Smith, T. M., Smith R. L. (2006): Elements of Ecology. Benjamin Cummings Publishing, San Francisco, USA.
 15. Smuts, B. B. (1999): Sex and Friendship in Baboons. Harvard University Press, Cambridge, USA.
 16. Stearns, S. C. (1992): The Evolution of Life Histories. Oxford University Press, New York, USA.
 17. Steinberg, S., Kincheloe, J. (2004): Kinderculture: The Corporate Construction of Childhood. Westview Press, New York, USA.
 18. Strier, K. B. (2006): Primate Behavioral Ecology. Allyn & Bacon, Boston, USA.
 19. Wilmore, J. H., Kenney, W. L. (2007): Physiology of Sports and Exercise. Human Kinetics Publishers, Champaign, USA.
 20. Warburton, S. J. (2006): Comparative developmental physiology: Contributions, tools and trends. Oxford University Press, New York, USA.

Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno