Termíny odevzdání závěrečných prací v jarním semestru 2019: 

Bc. práce do 16. 5. 2019 včetně (hodina dle úředních hodin studijního oddělení)
Mgr. práce do 29. 5. 2019 včetně (hodina dle úředních hodin studijního oddělení)

Termíny obhajob závěrečných prací SZZ v jarním semestru 2019:

Bc. obhajoby i SZZ: 12.–13. 6. 2019
Mgr. obhajoby i SZZ: 17. 6. 2019

Harmonogram zkoušek s rozpisy studentů

Další informace

Složení Bc. komise a Mgr. komise

Okruhy témat pro státní závěrečné zkoušky Bc. a Mgr. studia


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno