Pro bakalářské i magisterské studijní programy Antropologie v jarním semestru 2020 jsou stanoveny následující termíny odevzdání prací:

1. termín odevzdání BP i DP: 11. června 2020, nejbližší SZZ na to navázané: 9. a 10. 7. 2020 (řádný termín) – harmonogram je zveřejněn v tomto dokumentu

2. termín odevzdání BP i DP: 31. července 2020, nejbližší SZZ na to navázané: 3. a 4. 9. 2020 (řádný termín)

Upozorňujeme, že termíny se mohou posouvat na pozdější data v závislosti na stavu aktuální epidemiologické situace.

Další informace

Složení Bc. komise a Mgr. komise

Okruhy témat pro státní závěrečné zkoušky Bc. a Mgr. studia


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno