Jižní Ural, červenec – srpen 2010

(Ve spolupráci s Institutem ekologie rostlin a živočichů Ruské akademie věd v Jekatěrinburgu, Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i.)

MINOLTA DIGITAL CAMERA MINOLTA DIGITAL CAMERA MINOLTA DIGITAL CAMERARozsáhlé jeskynní systémy oblasti jižního Uralu jsou celosvětově proslaveny díky jeskyním Ignatěvskaja a Kapova (Šulgun Taš), v nichž se nachází mladopaleolitické malby. Ceněny jsou zejména proto, že tento umělecký projev je v oblasti východní Evropy zcela ojedinělý. V jeskyni Ignatěvskaja se nachází rozptýlené linie, červené body, geometrické značky, stylizované postavy ženy, koně a blíže neurčitelných zvířat. O poznání bohatší výzdoba Kapovy jeskyně je datována C14 na 16 000 BP (z ohniště) a můžeme ji rozdělit do několika panelů, zobrazujících nosorožce, mamuty, koně, antropomorfní postavy i geometrické značky a symboly. Jednotlivé malby jsou provedeny červenou barvu, ačkoliv některé z nich mají černé kontury. Dále byla provedena fotodokumentace rytin a maleb z mladších období a to např. v jeskyních Serpievskaja, Izris ad. Oblast jižního Uralu je dále proslavena svými archeologickými výzkumy rašelinišť, mezi nejznámější patří lokalita Šingil a Beregovaja II u Nižného Tagilu, v nichž je možné sledovat opakující se sídelní horizont od období mezolitu až po dobu bronzovou.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno