Knihovna Ústavu antropologie

IMG_0647K prohloubení znalostí z výuky i k vlastní odborné práci slouží pracovníkům a studentům Ústavu antropologie i širší veřejnosti Knihovna Ústavu antropologie obsahující základní antropologická periodika a více než čtyři tisíce svazků postihujících nejen biologickou a sociokulturní antropologii, ale i vědy s antropologií úzce či volněji související.

Velká část knihovního fondu pochází z doby existence Antropologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 1923-1953. V období let 1953-1989 byl knihovní fond z ideologických důvodů doplňován jen sporadicky. Situace se změnila po změně společenského uspořádání v roce 1989 a se vznikem samostatné Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1993. Knihovní fond byl opět systematicky rozšiřován – nákupem, prostřednictvím darů, či výměnami s jinými ústavy a institucemi doma i v zahraničí. V tomto období se staly součástí knihovního fondu publikace Nadace Universitas a zejména svazky z edice Panoráma biologické a sociokulturní antropologie: Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů (dnes Panoráma antropologie biologické – sociální – kulturní).

V současné době poskytuje knihovna absenční i prezenční výpůjčky knihovního fondu s antropologickým i „příbuzným“ obsahem, možnost vyhledáváni v odborných časopisech (např. Anthropologie, American Journal of Physical Anthropology, Folia Biologica, Památky archeologické ad.) a separátech z odborných publikací. Knihovna také odebírá odborné a populárně-naučné časopisy, které jsou k dispozici nejen zaměstnancům a studentům ústavu, ale také zájemcům z ostatních fakult Masarykovy univerzity.

Činnost knihovny Ústavu antropologie se shoduje s činností podobných institucí v akademickém prostředí. Absenční výpůjční doba je zpravidla 14 dnů s možností prodloužení na základě individuální domluvy. Vzácnější knihy a odborné časopisy jsou zapůjčovány pouze prezenčně. Jednotlivé svazky knihovního fondu jsou uvedené v souborném katalogu Masarykovy univerzity na webových stránkách Knihovny Univerzitního kampusu (https://kuk.muni.cz/)

Otevírací doba

Pondělí    9:00 – 16:00

Úterý      9:00 – 16:00

Středa    9:00 – 16:00

Čtvrtek   9:00 – 16:45

Pátek         zavřeno

Chod a činnost v knihovně zajišťují:

Mgr. Kristýna Kounková; RNDr. Robin Pěnička, Ph. D.

Adresa

Vinařská 5, 603 00 Brno, Česká republika

Telefon: 549 49 2678


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno