MIDDLE-UPPER PALAEOLITHIC TRANSITION IN CENTRAL EUROPE

Pod_hradem_SomoproTyp/kód projektu: SoMoPro, SIGA 489

Řešitel: Ladislav Nejman, PhD

Pro porozumění kontextu a průběhu našeho biologického vývoje je nezbytné analyzovat data vztahující se k prehistorické ekonomice, kulturním zvykům a okolnostem vymizení kulturního systému, jehož nositeli byli neandrtálci. Ti byli ve své adaptaci úspěšní a to po dobu nejméně 230 000 let, přesto se nakonec celý jejich kulturní systém projevil jako neúspěšný. Vysvětlení existence a konečného zániku neandrtálců je jedním z nejdůležitějších témat dnešních studií, zabývajících se vývojem člověka. Jednou z klíčových otázek je, zda neandrtálci disponovali podobně složitou kulturou jako anatomicky moderní lidé nebo byla jejich kultura méně složitá. Tento výzkumný projekt se soustředí na studii ekonomického způsobu života a životního prostředí těchto dvou hominidů (neandrtálců i Homo sapiens), kteří žili ve střední Evropě během přechodu od středního paleolitu k mladému paleolitu, tj. před 50 000 – 30 000 lety. Projekt bude konkrétně zaměřen na ekonomické chování v ekologických a environmentálních souvislostech. Budou provedeny multidisciplinární týmové studie archeologických lokalit na jižní Moravě a v přilehlých oblastech. K analýze archeologického materiálu budou použity nejnovější vědecké metody s cílem porozumět způsobům života lidí během přechodného období od středního k mladému paleolitu s přihlédnutím k jeho ekonomickým aspektům. Konečným cílem je přiblížení okolností, které přispěly k vyhynutí neandrtálců. Výzkumníkem, který bude projekt řešit, bude Dr. Ladislav Nejman.

Pod_hradem_fotky


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno