Milovice IV (jižní Morava), 2010

(Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i.)

Mil.1 Mil.2Paleolitický sídelní areál Dolní Věstonice-Pavlov-Milovice zkoumáme systematicky jako modelový areál pro lovce velké stádní zvěře posledního glaciálu. Na nových výzkumech se podílejí studenti antropologie (Dolní Věstonice II – 2005, Pavlov VI – 2007, Pavlov II – 2009). V roce 2009 došlo v centru obce Milovice k propadu vozovky do starých sklepů, přičemž bylo odkryto mocné souvrství pavlovienu. Probíhá asi 5 m hluboko ve spraši a tvoří prakticky současný strop sklepení. Nový výzkum v červnu 2010 byl vyvolán pracemi na opravě vozovky a na stabilizaci naleziště.
Výsledky svědčí o existenci dosud neznámé a zřejmě rozsáhlé paleolitické lokality, hluboko pod současnou zástavbou. Byly dokumentovány kumulace kostí mamutů a další pleistocenní fauny, ohniště s fragmenty spálených kostí i dřeva, kotlíkovité jamky, kamenné artefakty, hrudky pálené hlíny a ozdobné předměty. Tři kalibrovaná radikarbonová data spadají do období 29-27 tisíc let př.n.l.
Netypická je především poloha nové lokality, která leží níže než ostatní sídliště paleolitických lovců, a to téměř na úrovni říční nivy.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno