Pavlov I, 2014

(Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně)

V létě 2014 proběhl archeologický výzkum paleolitické stanice v souvislosti a výstavbou Archeoparku v Pavlově. Výzkum se zaměřil na neprozkoumané plochy z předcházejících výzkumu na této lokalitě. Terénní výzkum byl doplněn o odborné přednášky českých i zahraničních odborníků.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Střediska pro paleolit a paleoetnologii AV ČR v Dolních Věstinicích a v sekci projektu FITEAMP.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno