Pavlov II, 2009

(Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně)

Na jaře 2009 proběhl záchranný archeologický výzkum periferní oblasti lokality Pavlov II ohrožované výstavbou rodinných domů.

Podrobnější informace najdete na stránkách Střediska pro paleolit a paleoetnologii AV ČR v Dolních Věstonicích.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno