Pavlov VI, 2007

(Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně)

V roce 2007 byla objevena nová lokalita s centrální pečící jámou. Záchranného archeologického výzkumu se účastnili také studenti a pracovníci Ústavu antropologie.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Střediska pro paleolit a paleoetnologii Av ČR v Dolních Věstonicích.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno