Pokyny pro závěrečné práce

Nejzazší termíny pro odevzdání bakalářských a magisterských diplomových prací na děkanát jsou pro tento semestr (jaro 2017):

bakalářské práce: 19. května 2017
magisterské diplomové práce: 26. května 2017

Informace k vypracování bakalářských, magisterských a rigorózních prací najdete pozadavky_prace a na stránkách Studijního oddělení Přírodovědecké fakulty.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno