Pokyny pro závěrečné práce

Informace k vypracování bakalářských, magisterských a rigorózních prací najdete na stránkách naší Přírodovědecké fakulty.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno