Polární Ural a Severní Sos’va, srpen – září 2009

(Ve spolupráci s Institutem ekologie rostlin a živočichů Ruské akademie věd v Jekatěrinburgu, Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i., Botanickým ústavem AVČR Brno. v.v.i a Katedry sociálních věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.)

Polarni Ural 1 Polarni ural 2 MINOLTA DIGITAL CAMERA

V létě 2009 jsme na území Jamalo-Něněcké autonomní oblasti začali systematicky zkoumat sídelní areál lovecko-rybářských a nomádských skupin Něnců. Zdokumentovali jsme aktivní letní tábořiště při jezeře a opuštěné zimní a jarní tábory v otevřené tundře (oblast Jangana Pe) a v lesotundře (Okťjaberskaja, severně od města Labytnangi), neboť zkoumání formativních procesů nomádských sídlišť může sloužit jako potenciální pramen pro interpretaci našich paleolitických lokalit i kulturních adaptací. Podrobná botanická a zoologická analýza dostupných potravních zdrojů ukázala, že ryby a rostlinné složky potravy jsou v této oblasti dostupné v létě, zatímco sobi se objevují na podzim, kdy se vrací ze svých severních pastvišť. Pohyblivost jednotlivých něněckých rodin i zvolená strategie obživy je proto úzce provázána s vlastnictvím dostatečného počtu sobů. Chybějící složky potravy Něnci běžně doplňují v nejbližším obchodě. Každé dokumentované tábořiště je možné rozdělit do několika zón – vnitřní zóny obydlí (zahrnující i místa, kde si hrály děti), vnější zóny aktivit (štípání dřeva, bourání sobů, stahování kožešin, opravování saní, aj.) a okrajové odpadní zóny. V nejbližším okolí tábořišť bylo možné rozeznat stopy po dalších aktivitách, z nichž některé měly i rituální význam (kumulace parohů). Rozdíly mezi jednotlivými tábořišti byly zapříčiněny vzdáleností jednotlivých táborů od nejbližšího obchodu a dalších komunikačních sítí, demografickou strukturou obyvatelstva, jejich specifickými návyky/aktivitami i jejich finančním potenciálem, který je závislý na zimním prodeji sobů.

Dále proběhl předběžný průzkum v blízkosti řeky Severnaja Sos´va, kde se zdržují lovecko-rybářské skupiny Mansů.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno