Přijímací řízení

Obecné informace ohledně přijímacího řízení jsou uvedeny na stránkách Přírodovědecké fakulty:

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia se konají dne 17. 6. 2019 ve 14.00 hod., v posluchárně BP1 (Kotlářská 2, budova 2). Předsedou komise je prof. Jaroslav Malina.

Přijímací zkouška má formu písemného testu, skládá se z 60 otázek s výběrem jedné správné ze čtyř nabízených odpovědí. Čistý čas testu je 30 minut

Okruhy témat k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia odpovídají okruhům témat pro Státní bakalářskou zkoušku z Antropologie (ke stažení ZDE).


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno