Internetové centrum pro studium Antropologie

Příprava studijních materiálů přístupných z těchto stránek byla finančně podpořena Fondem rozvoje Vysokých škol v projektu Internetové centrum pro studium antropologie (FRVŠ 2718/2005, řešitel: Jaroslav Malina) a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v Programu na podporu rozvoje a inovace studijních programů na rok 2007: Inovace výuky předmětů biologicko-socio-kulturní antropologie (řešitel Jaroslav Malina).

 

Encyklopedie antropologie

První interaktivní mezinárodní encyklopedie antropologie

 

Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur světa

Přináší informace o vývoji a aktuálním stavu lidské sexuality, erotiky, lásky a manželství v biologických, sexuologických, medicínských, obecně antropologických a kulturně historických souvislostech spolu s přehlídkou nejzajímavějších literárních a výtvarných děl

 

Encyklopedie člověk – auto

První internetová interaktivní encyklopedie o vztahu člověka a automobilu – sociální a kulturní vzorce chování založené na tomto vztahu jsou proto tématem a výzvou pro celostní výzkum

 

Panoráma antropologie

modulové učební texty pro studenty antropologie a příbuzných oborů

 

Antropologický slovník

aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk

 

Individuální vývoj člověka

elektronické studijní materiály k předmětu

 

Atlas histologických preparátů kostní tkáně

mikroskopický atlas kostní tkáně

 

Výukový atlas zubů člověka

multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů; PDF – verze dostupná zde

 

Somatoskopické znaky člověka

katalog ilustrující deskriptivní somatoskopické pojmy

 

Virtuální učebnice pro studium kostry člověka (VRKOČ)

interaktivní učebnice pro studium anatomie a morfologie lidského skeletu

 

Kapitoly z dějin antropologie

putování vývojem antropologie od jejího počátku až po současný široce pojatý obor


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno