VRKOČ – Virtuální učebnice pro studium kostry člověka

Vstoupit do učebnice

Dobrá znalost anatomie a morfologie kostí lidského skeletu je základním předpokladem antropologického zpracování kosterních pozůstatků, ať už v kontextu archeologické nebo forenzní antropologie. Interaktivní učebnice pro studium anatomie a morfologie lidského skeletu je určena zejména studentům antropologie, ale také studentům příbuzných oborů a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Na rozdíl od klasických anatomických učebnic pro studenty medicíny se snaží ulehčit studium prostřednictvím detailních fotografických znázornění a počítačových 3D modelů a poskytnout tak představu o tvarové a velikostní variabilitě kostí (morfologických změnách v průběhu života, pohlavním dimorfismu, varietách morfoskopických znaků, populačních zvláštnostech, stranových rozdílech). Součástí učebnice jsou sady interaktivních testů určených pro zpětné zhodnocení znalostí s cílem umožnit studentům kvalitnější a komplexnější samostudium.

Tvorba Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka byla podpořena projektem FRVŠ 1765/2012/G3, který byl realizován na Ústavu antropologie PřF MU.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno