Tišnov, šibenice, 2014

(Ve spolupráci s arch. J. Velkem, ing. J. Havlátem a dr. K. Kirchnerem)

V roce 2014 byly prozkoumány pozůstatky šibenice na vrchu Klucanina u Tišnova. Na pozůstatky šibenice upozornil ing. J. Havlát, který na ně narazil již v 80. letech 20. století. Pod vedením prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc. bylo místo šibenice lokalizováno a byl proveden zjišťovací průzkum. Pracovnímu týmu se podařilo vymezit půdorys zděné šibenice čtvercového půdorysu. Prozkoumán byl vnitřek šibenice, kde byly nalezeny zlomky nádob z 16. až 18. století a velké množství lidských kostí (minimální počet určen na 13 jedinců). Vedle odkryvu samotné šibenice se pracovní tým zaměřil i na zkoumání okolí šibenice, zejména přístupové cesty, kterou se podařilo lokalizovat téměř v celém jejím průběhu.

Výsledky výzkumu byly prezentovány veřejnosti prostřednictvím výstavy v tišnovském muzeu a odbornou přednáškou v tišnovském kině. Výsledky výzkumu byly publikovány ve Vlastivědném věstníku moravském, roč. 66, č. 2 z roku 2014. O průběhu výzkumu byl natočen krátký dokument (Tišnovská šibenice I, Tišnovská šibenice II).


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno