Údolí samoty (Radvanec), 2011

(Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v.v.i. a Muzeem Česká Lípa)

Nápadný pískovcový skalní převis leží na úpatí Lužických hor, nad výtokem potoka ze zúžené soutěsky a nedaleko silného pramene. Na základě předběžných sondáží v této strategické poloze byl ve dnech 26.6. – 7.7. 2011 proveden systematický výzkum, jehož se zúčastnili studenti archeologie a antropologie z Palackého univerzity Olomouc, z Univerzity Hradec Králové a z Masarykovy univerzity Brno.

udoli_samoty_3 udoli_samoty_2 udoli_samoty_1Výzkum odkryl komplexní profil výplně, v jejímž svrchním metru probíhají vrstvy keramického pravěku, následuje více než metr mocné a bohaté souvrství mezolitu (s typickými trojúhelníkovitými mikrolity) a poslední metr tvoří bazální písky s vrstvou paleolitu. Známý egyptolog Miroslav Bárta jej proto (oprávněně) označil za „severočeskou Haua Fteah“. V současné době probíhají analýzy archeologického, paleobotanického a archeozoologického materiálu.

Za sponsorskou podporu děkujeme panu Josefu Jíšovi.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno