Zahraniční studia

Aktuální informace

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2020/2021.

Možnost studia na následujících zahraničních univerzitách:

Pro více informací kontaktujte M. Čutu na adrese: cuta@sci.muni.cz. V případě zájmu o studium na výše uvedených univerzitách, přihlašujte se prosím v online informačním systému Centra zahraniční spolupráce (ISOIS) na této adrese: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing

Souběžně prosím zašlete informační e-mail o tom, že se přihlašujete do výběrového řízení, na adresu cuta@sci.muni.cz. Podávání přihlášek v systému ISOIS je možné od 10.2.2020 do 2.3.2020. Po ukončení podávání přihlášek proběhne výběrové řízení a nominace vybraných účastníků.

Do programu se mohou přihlásit jen studenti, kteří ve zmíněném akademickém roce budou mít absolvován alespoň 1. ročník bakalářského studia; platí i pro studenty, kteří už se zahraniční stáže Erasmus zúčastnili (bližší informace na cuta@sci.muni.cz).

Poznámka: ve Španělsku, Portugalsku a Itálii probíhá výuka v národních jazycích. Ve výběrovém řízení bude zohledňován ročník studia, to, zda se jedná o první nebo opakovanou stáž v rámci programu Erasmus, dosavadní studijní výsledky a v neposlední řadě jazykové schopnosti potřebné na dané univerzitě a motivační dopis. Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí a budou nominováni, obdrží automatizovaný nominační e-mail. Je třeba, aby student bez prodlení nominaci potvrdil.

Podrobné informace naleznete na stránkách CZS – na následující adrese: http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus

 

Summer School of Biological Anthropology

SSBA_2019_AppForm SSBA_2019_Ivitation&Info SSBA_2019_Poster

 

Aktuální informace

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020.

Možnost studia na následujících zahraničních univerzitách:

Pro více informací kontaktujte M. Čutu na adrese: cuta@sci.muni.cz. V případě zájmu o studium na výše uvedených univerzitách, přihlašujte se prosím v online informačním systému Centra zahraničních studií (ISOIS) na této adrese: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing

Souběžně prosím zašlete informační e-mail o tom, že se přihlašujete do výběrového řízení, na adresu cuta@sci.muni.cz. Podávání přihlášek v systému ISOIS je možné od 28.1.2019 do 28.2.2018. Po ukončení podávání přihlášek proběhne výběrové řízení a nominace vybraných účastníků.

Do programu se mohou přihlásit jen studenti, kteří ve zmíněném akademickém roce budou mít absolvován alespoň 1. ročník bakalářského studia; platí i pro studenty, kteří už se zahraniční stáže Erasmus zúčastnili (bližší informace na cuta@sci.muni.cz).

Poznámka: ve Španělsku, Portugalsku a Itálii probíhá výuka v národních jazycích. Ve výběrovém řízení bude zohledňován ročník studia, to, zda se jedná o první nebo opakovanou stáž v rámci programu Erasmus, dosavadní studijní výsledky a v neposlední řadě jazykové schopnosti potřebné na dané univerzitě a motivační dopis. Studenti, kteří ve výběrovém řízení uspějí a budou nominováni, obdrží automatizovaný nominační e-mail. Je třeba, aby student bez prodlení nominaci potvrdil.

Podrobné informace naleznete na stránkách CZS – na následující adrese: http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus

Zájemci o pracovní stáže v rámci programu Erasmus + získají více informací na cuta@sci.muni.cz. Přihlašování probíhá taktéž v informačním systému ISOIS, výběrové řízení provádí CZS.

 

Centrum zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity a Ústav antropologie PřF MU vypisují

 

 

Možnosti studia v zahraničí

Pro zájemce o zahraniční studium existuje široká nabídka možností. Studenti bakalářského, magisterského i doktorského programu antropologie mohou využít již uzavřených smluv s našimi partnerskými univerzitami v rámci programu Erasmus+. Tato možnost je nejschůdnější možností pro první zahraniční výjezd – jedná se o bezesporu kvalitní instituce, nezanedbatelná je i relativně nenáročná administrativní stránka při vyřizování pobytu. Stejně jako u dalších mobilit, uvedených níže, studentům při zařizování asistuje a programy koordinuje Centrum zahraničních spolupráce Masarykovy univerzity.

Kromě klasických studijních pobytů je možno v rámci programu Erasmus+ vycestovat na pracovní stáž. Tyto mobility jsou zaměřené na získání praktických znalostí například v renomovaných laboratořích či soukromých organizacích.

Pro zájemce o studium na univerzitách, se kterými Ústav antropologie nemá smlouvu, existují následující možnosti: pro garantované studium v zemích většinou mimo EU, kdy výběr zemí a univerzit je organizován komisí programu Erasmus+, slouží mobilita Erasmus + ICM. Stejně jako další programy, kde velká část zodpovědnosti za výběr univerzity a vyřizování dokumentace leží na zájemci (CEEPUS, ISEP, Freemovers), jsou tyto mobility řešeny individuálně ve spolupráci s členy týmu CZS.

Program ERASMUS+

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus + se může zúčastnit student, který:

  • je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu na MU – prezenční, kombinované i distanční formy studia
  • je občanem jedné z programových zemí nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jedné z programových zemí v akreditovaném studijním programu
  • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení
  • délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců
  • podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání min. počtu 20 ECTS kreditů za semestr
  • každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty

Další důležité informace jsou dostupné na stránkách Centra zahraničních studií.


Ústav antropologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno

tel.: 54949 1432
email: anthrop@sci.muni.cz


Pracoviště ústavu:

Kotlářská 2
611 37 Brno