hnojník třpytivý - Coprinellus micaceus

Plodnice rostou ve velkých trsech, jejich klobouky jsou nejprve vejčité, následně kuželovité až vyklenuté nebo rozprostřené, žluté, až rezavohnědé barvy, jemně rýhované s bílým, moučnatě zrnitým až vločkatým velem, později mizejícím. Ve stáří radiálně rozpraskává a rozplývá se. Třeň válcovitý a dutý, bez prstenu, hedvábitě lesklý. Roste velmi hojně, v bohatých trsech, kolem pařezů nebo na nich, na kořenech listnáčů v lesích, parcích, zahradách. V botanické zahradě roste hojně pod nejrůznějšími listnatými stromy, respektive na jejich kořenech a kolem starých pařezů. Datum sběru: 10. květen, 12. srpen. Doba výskytu od dubna do listopadu. Nejedlý.

 
 

Foto: Jiří Záškoda