hnojník lesní - Coprinus silvaticus

Klobouk 10 – 50 mm široký, vysoký až 40 mm, vejčitý až zvoncovitý, hluboce rýhovaný téměř do středu, bez vela, okrově hnědý až šedohnědý, střed klobouku hladký a hnědý. Třeň válcovitý, bělavý, se šupinkami, následně hladký, na bázi hnědavý. Roste nepříliš hojně, saprotrofně na dřevě v lese i mimo les, na okraji cest, zdánlivě na zemi. V botanické zahradě roste zdánlivě ze země v části rostliny dubových a dubohabrových hájů. Datum sběru: 2. říjen. Doba výskytu od dubna do října. Nejedlý.

 
 

Foto: Jiří Záškoda