lesklokorka ploská - Ganoderma applanatum

Vytváří víceleté, tvrdé, kloboukaté, bokem přirostlé plodnice. Povrch plochého až široce kopytovitého, šedohnědého klobouku je často hrbolkatý. Rourky dlouhé, vícevrstevné s bělavými, po otlačení hnědnoucími póry. Roste velmi hojně na živých i odumřelých kmenech, pařezech a kořenech listnatých a vzácně jehličnatých stromů. U dřeva napadených stromů způsobuje trhlinky a dřevo tím znehodnocuje. Datum sběru: 3. květen, 12. srpen. Lesklokorka ploská se vyskytuje po celý rok v areálu přírodovědecké fakulty na řezem omlazeném pařezu bobkovišně rostoucí před Ústavem teoretické fyziky a astrofyziky. Nejedlá.

 
 

Foto: Jiří Záškoda