třepenitka maková - Hypholoma capnoides

Klobouk 20 - 80 mm, polokulovitý, tupě kuželovitý, zvoncovitý, následně vyklenutý, hladký, za vlhka hygrofágní, žlutookrový se světležlutým okrajem, uprostřed někdy až oranžovohnědý, občas se zbytky vela. Lupeny krémové následně makově až kouřově modrošedé, nakonec šedočerné. Třeň válcovitý, pružný, nahoře bělavý dole světle žlutý až oranžově hnědý, jemně vláknitý. Roste velmi hojně, ve skupinách i trsech, na tlejícím dřevě jehličnanů, v lesích i mimo ně, často na pařezech, kořenech, na hromadách odřezků a dřevě v zemi. Doba výskytu od září do prosince. Jedlá.