třepenitka cihlová - Hypholoma lateritium

Vytváří robustnější plodnice než třepenitka svazčitá, klobouk 30 – 100 mm široký, polokulovitý, následně téměř plochý, hladký, holý, je cihlově červený, ve středu vždy tmavší, s okrajem dožluta a s postupně mizejícími šupinkami. V mládí spojen s třeněm vláknitým velem. Třeň nepravidelně válcovitý, bělavý až nažloutlý, šupinkatý, na bázi zbarvený dorezava. Dužnina bělavá až nažloutlá a nahořklá. Roste hojně, v malých nebo velkých trsech, v lese i mimo les na mrtvém dřevě listnatých i jehličnatých stromů. V botanické zahradě nalezena v těsné blízkosti třepenitky svazčité na dubových obrubách. Datum sběru: 2. říjen. Doba výskytu od dubna do prosince. Nejedlá.

 
 

Foto: Jiří Záškoda