vláknice kuželovitá - Inocybe rimosa

Klobouk 20 – 100 mm široký, v mládí vejčitý, kuželovitý, následně zvonovitý až téměř plochý, někdy s velem na středu, s ostrým hrbolem, okraj po dlouhou dobu podvinutý, v mládí spojený s třeněm tenkou pavučinkou, ve stáří klobouk paprsčitě roztrhaný. Pokožka klobouku radiálně vláknitá, uprostřed klobouku tmavší oproti okrovému okraji, barevně variabilní. Lupeny na ostří bělavě vločkaté. Třeň až 15 mm široký, bělavý, nahoře ojíněný, často hluboko kořenující. Dužnina bělavá, její pach spermatický. Roste jako mykorhizní symbiont především listnatých stromů. Roste v lesích i mimo les, v parcích, kolem cest, v alejích. V areálu fakulty roste před budovou děkanátu v trávnících pod lipami a v botanické zahradě pod duby v části rostliny dubových a dubohabrových hájů. Datum sběru: 4. září, 10. září, 25. září. Nejčastěji roste od června do října. Je prudce jedovatá a způsobuje těžká a trvalá poškození organismu, většinou ne smrtelná.

 

 

 

 

 

 

Foto: Jiří Záškoda