bedla - Lepiota sp.

Rod Lepiota zahrnuje malé až středně velké houby. Klobouk plodnice má na sobě šupiny. Lupeny jsou volné. Třeň, často s hlízovitou bází, má prsten. Plodnice rostou saprotrofně na půdě, listovém opadu nebo na dřevěných zbytcích. Jedná se o taxonomicky obtížný rod. Některé druhy z tohoto rodu jsou jedovaté, obsahují totiž toxiny způsobující otravy s následkem smrti. Blíže neurčená plodnice byla sebrána a zaevidována 4. září.

 
 

Foto: Jiří Záškoda