smrž obecný - Morchella esculenta

Klobouk 35 - 80 mm široký a 40 - 100 mm vysoký, nepravidělně kulovitý, vejčitý až rotundovitý, nepravidelně důlkatý, se zvlněnýmio žebry, žlutě až hnědavě okrový. Třeň dutý, dole mírně brázditý, bělavý až světle okrový, někdy rezavě skvrnitý, zrnitě vločkatý. Roste roztroušeně, v teplejších listnatých lesích, křovinách, parcích, zahradách, trávnících. Doba výskytu od dubna do června. Jedlý, vynikající.