smrž pražský - Morchella pragensis

Vytváří velké, trsnaté plodnice, hustě důlkaté, s nepravidelným tvarem klobouku. Často rostoucí na dvorech domů, zbytcích omítky, ve výkopech, na ulicích. Jedná se ovšem o označení, které nevybočuje z druhu Morchella conica - smrž kuželovitý. Doba výskytu od března do června. Jedlý, vynikající.