helmovka drsnovýtrusá - Mycenella trachyspora

Klobouk plodnic je 10 – 15 mm široký, jemně plstnatý, ojíněný, šedé až šedohnědé barvy, zvonovitý, následně vyklenutý. Lupeny jsou bělavé. Třeň 20 – 30 mm, válcovitý, vláknitý, nahoře světle šedý, na bázi až hnědý, vločkatý. Roste velmi vzácně, saprotrofně na půdě nebo na zetlelém dřevě. Vyhledává zejména vápnitější půdy. V botanické zahradě roste v zetlelém pařezu listnáče. Datum sběru: 9. říjen. Nejedlá.

 
 

Foto: Jiří Záškoda