zemnička - Octospora sp.

Rod zahrnující druhy s malými, pohárkovitými až mističkovitými plodnicemi a se sterilním, někdy zubatým okrajem. Vřecka obsahují 4 nebo 8 výtrusů bez ornamentiky nebo s ornamentikou. Parafýzy jsou rovné či háčkovité. Rostou saprotrofně na půdě, spáleništích, na dřevě, mezi mechy. V Evropě známo asi 25 druhů.