hnojník řasnatý - Parasola plicatilis

Velmi tenké plodnice, nerozplývající se. Klobouk 10 – 30 mm široký, v mládí válcovitý, vejčitý, vyklenutý, následně plochý až zvednutý, tence blanitý, hluboce rýhovaný, oranžově hnědý, k okraji žlutavý, následně našedlý až šedohnědý. Lupeny volné, bílé, následně šedé až černé. Třeň až 100 mm dlouhý, válcovitý, bělavý až nažloutlý, na bázi s malou hlízkou. Roste hojně, jednotlivě nebo ve skupinách, na otevřených travnatých stanovištích, ve světlých lesích, parcích a na polích, obvykle na nitrofilních stanovištích. V areálu fakulty byl nalezen za budovou Ústavu geografie v prořídlém trávníku. Datum sběru: 18. září. Hnojník řasnatý se nejčastěji vyskytuje od dubna do září. Nejedlý.

 
 

Foto: Jiří Záškoda