sametovka - Pholiotina sp.

Rod, který je ve většině znaků shodný se sametovkami (rod Conocybe). Liší se zejména mikroskopickými znaky. U některých druhů přítomností prstenu nebo třeně nebo zbytků závoje na okraji klobouku (vlákna nebo vločky). V Evropě známých asi 25 druhů.