štítovka jelení - Pluteus cervinus

Klobouk 30 – 160 mm široký, polokulovitý až kuželovitý nebo zvoncovitý, následně klenutý až rozprostřený, téměř plochý, s vyhrblým temenem, vrostle radiálně vláknitý, má hladký, ostrý okraj. Povrch klobouku je hladký, lesklý, tmavý, hnědošedý. Lupeny v mládí bílé, postupně růžovějící až hnědorůžové. Třeň válcovitý, u báze ztlustlý, bělavý, černohnědě podélně až síťnatě vláknitý. Roste hojně, jednotlivě i ve skupinách, v lesích i mimo les na tlejícím dřevě listnáčů, zejména buků, dubů, olší, jasanů. V botanické zahradě roste roztroušeně na dubových obrubách kolem záhonů. Datum sběru: 25. září, 2. říjen, 17. říjen, 7. listopad. Doba výskytu od května do listopadu. Jedlá.

 
 

Foto: Jiří Záškoda