štítovka vrbová - Pluteus salicinus

Podobná štítovce jelení. Klobouk 30 – 80 mm široký, hladký, vrostle radiálně vláknitý, uprostřed až černošedě šupinkatý, šedý až šedohnědý. Lupeny odsedlé, bělavé, následně až masově růžové. Třeň válcovitý, nahoře bílý, dole zbarvený do šeda až modrošeda. Roste nepříliš hojně, na tlejícím dřevě listnatých stromů, zejména buků, vrb, olší a topolů, hojně roste hlavně v lužních lesích, často také v parcích a v křovinách. Plodnice rostoucí na vrbách jsou výrazně zelené. V botanické zahradě ji můžeme spatřit na dubových obrubách kolem záhonů. Datum sběru: 2. říjen. Vyskytuje se běžně od května do listopadu. Mírně jedovatá, s malou koncentrací halucinogenní látky, zejména psilocybinu. Někdy uváděna jako jedlá.

 
 

Foto: Jiří Záškoda