křehutka Candolleova - Psathyrella candolleana

Plodnice vyrůstají jednotlivě nebo v malých trsech, většinou ve skupinách. Klobouk 20 – 80 mm široký, tupě kuželovitý až zvonovitý, následně ploše vyklenutý, za vlhka bledě okrově hnědý, za sucha bílý až nafialověle šedý, okraj klobouku v mládí se zbytky vela. Pokožka klobouku hygrofánní, na okraji prosvítavě čárkovaná. Lupeny nafialověle šedé s bílým ostřím, následně čokoládově hnědé. Třeň válcovitý, dutý, často prohnutý, bělavý, hlízkovitě rozšířený. Roste hojně na dřevěných zbytcích listnatých stromů (větvích, kmenech a pařezech), často zdánlivě ze země, v lesích, parcích, zahradách. V areálu fakulty roste v trávníku před Geografickým ústavem a za budovou Ústavu geologických věd na zbytcích kořenů. Datum sběru: 15. červen, 12. srpen, 10. září, 25. září.

 
 

Foto: Jiří Záškoda